Erasmus+ 2023

Erasmus+

Elektroniczne Zakłady Naukowe po raz kolejny przystąpiły do Projektu Erasmus+ w 2023.

Projekt jest przeznaczony dla 19 uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik automatyk, technik elektronik, technik mechatronik, którzy zechcą odbyć czterotygodniowe praktyki zawodowe  w Hiszpanii.

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału uczniów Szkoły na rynku pracy poprzez lepsze przygotowanie ich do pracy w swoim zawodzie. 

Celami dodatkowymi Projektu są między innymi poprawa mobilności zawodowej uczniów oraz poprawa znajomości języków obcych.

Najnowsze wpisy z wycieczki

Scroll to Top